Musicera

Utveckling av anpassade musikprogram i "Musicera"-serien. DART och hb Meloton i samverkan med SIH-konsulenter ( främst Ingvar Sjöqvist i Skövde) m.fl.
Programmen finns tillgängliga för fri nerladdning på webbadressen www.meloton.com .

Ansvarig: Mats Lundälv

Tillbaka