Nåkka-projektet


DART har som en av 30 enheter fått stöd från Västra Götalandsregionen för genomförande av ett utvecklingsprojekt. Målsättningen är att finna nya former för att kunna ge ett snabbt och lättillgängligt stöd i utredning av utprovning av AKK, som ett alternativ till DARTs nuvarande utbud.
Vi vill också nå fler individer i behov av AKK, genom att göra området och vårt utbud mer känt bland de personalgrupper som finns runt användarna.

Du kan hämta presentationen här och också ladda ner slutrapporten här.

Medverkande: Katarina Mühlenbock, Margret Buchholz

Tillbaka