NavigAbile-projektet

Ett EU-projekt inom eTEN


NavigAbile är ett webbaserat system som erbjuder nya vägar till tillgängligt webinnehåll åt personer med rörelsehinder och kommunikationssvårigheter. Det innehåller en uppsättning tjänster, som både förbättrar webgränssnittet och tillhandahåller verktyg för kommunikation och interaktion. Projektet startade i januari 2007 och pågick i 15 månader. Projektets kärna är en europeisk marknadsvalidering i de deltagande länderna Italien, Spanien, Sverige och Grekland. Hypotesen är nämligen att olika kulturella förhållningssätt till funktionsnedsättningar och olika strukturer för hälso- och sjukvårdssystem i olika europeiska länder påverkar en bredare spridning av tjänsterna i deras nuvarande utformning.

Man implementerade också informations- och undervisningsmaterial i varje land.

Studenter vid Språkteknologiprogrammet, Göteborgs universitet, utvecklade delprojektet SNIGL för svenska NavigAbilesajten, där lättläst nyhetstext länkades till blissymboler.

Vid DART arbetade följande personer i projektet:

Katarina Mühlenbock, projektledare
katarina.muhlenbock@vgregion.se, tel:031-342 08 12

Mats Lundälv, datapedagog
mats.lundalv@vgregion.se, tel:031-342 08 04

Eva Holmqvist, arbetsterapeut
eva.holmqvist@vgregion.se, tel:031-342 08 03

Ingrid Mattsson Müller, logoped
ingrid.mattsson-muller@vgregion.se, tel:031-342 08 11

Lage Persson, datatekniker
lage.persson@vgregion.se, tel:031-342 08 02

Bild på NavigAbiles logotyp

Tillbaka