Omega

Ett projekt för att utveckla en rik och öppen språk- och kommunikationsstimulerande programmiljö för barn med autism och/eller andra språk- och kommunikationsproblem.
Bygger vidare på erfarenheterna från Alfa- och DeltaMessages-projekten.

Projektledare var Mikael Heimann, Psykologiska instit. GU. Solveig Larsson vid KunskapsC för autism i Göteborg administrerade.
Övriga medverkande: Tomas Tjus - Psykologiska inst. GU, Mats Lundälv DART, Helena Mattiasson - Instit. för datalingvistik GU, Femtio Procent Data AB, Androtech KB m.fl.

Medel: från HI – "IT i praktiken" och KFB - "IT för f.h. och äldre"


Tillbaka