Pedagogiska program för gravt synskadade

Det råder brist på bra pedagogsika program i Windows-miljö som gravt synskadade elever med datorhjälpmedel kan använda. Projektet gick ut på att specifiera de förändringar som måste göras i några utvalda program för att de skall fungera.

Genomförs av SIS-pedagogerna Syn i Sverige med medel från SIH Datapedagogen.

Medverkande från DART: Charlotte Ottosson (och tidigare Peter Lorentzon)


Tillbaka