Symbered-projektet


SYMBERED - en SYMbol- och BEgrepps-REDigerare

Projektet syftade till att ta fram ett redigeringsverktyg för att effektivt kunna producera och anpassa webbdokument (baserade på XML, XHTML) så att de kan presenteras som text med kompletterande stöd av grafiska symboler, baserat på en databas av väldefinierade begrepp.
Detta innebär att de olika symbolsystem som används av personer med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter kan stödjas parallellt.
Samma dokument kan presenteras med valfri symbolrepresentation (Bliss, Pictogram, PCS m.fl.) i kombination med text på valfritt nationellt språk (i första hand 4-5 nordiska, engelska, samt efterhand ytterligare språk).
Den tekniska grunden för detta verktyg har just lagts i det Europeiska WWAAC-projektet, och dess Concept Coding Framework (CCF).
Det nordiska SYMBERED-projektet arbetade i samverkan med motsvarande satsningar i Storbritannien m.fl. länder för att utnyttja och utveckla de gemensamma grundfunktionerna i CCF.

Projektet stöddes med medel från NUH och avslutades i oktober 2006.

Kontaktpersoner vid DART är Mats Lundälv och Katarina Mühlenbock

Tillbaka