Talstyrning för personer med talstörning

Ett samverkansprojekt mellan DAKS i Skövde och DART, med FoU-medel från Västra Götaland, Hjälpmedelsinstitutet (IT i praktiken) och Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond. Här provas talstyrning av datorer   – speciellt anpassat för personer med olika former av talstörning. Här kan du hämta rapporten i pdf-format och här kan du läsa en publicerad artikel utifrån projektet.

Ansvarig: Margret Buchholz, DART

Tillbaka