Välkommen till FoU-tema på DART 11 november

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt| FoU-temaKlicka på länkarna för att läsa om projekten så som de presenterades under dagen.

09.30-10.00
Kaffe och smörgås
10.00-10.15
Inledning
10.15-10.45
AEGIS – Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards
10.45-11.15
Tivoli och Pratmakaren
11.15-11.25
Bensträckare
11.25-12.10
Utvärdering av KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö för elever med autism och utvecklingsstörning

Samtalsmatta som stöd för ökad delaktighet och kommunikation mellan personer som har Huntingtons sjukdom, närstående och tandhygienist

12.10-13.15
LUNCH
13.15-13.45
LekBot - en talande och lekande robot för barn med funktionsnedsättning
13.45-14.15
KomHIT – kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård
14.15-14.20
Bensträckare
14.20-14.45
Samtalsmatta och bildstöd i skolhälsovården
14.45-15.00
Avslutning och utvärdering
15.00-16.00
Kaffe och projektmingel för den som vill