Välkommen till FoU-tema på DART 16 november 2012

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema


För tredje gången bjöd vi in till en kostnadsfri dag där vi berättade om våra aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. Klicka på länkarna för att läsa om projekten som de presenterades den dagen.


Program

09.30-10.00
Kaffe och smörgås
10.00-10.15
Inledning
10.15-10.45
"I see what you mean..." - Katarina Mühlenbock berättar om sin avhandling, där olika typer av texter analyseras med avseende på läsbarhet och begriplighet
10.45-11.15
Appar för kommunikation – Projektet handlar om att samla information om kommunikationsappar för smartphones och surfplattor i ett webbforum
11.15-11.30
Bensträckare
11.30-12.00
KOMPIS förskola – Ett projekt om bilder och ”pekprat” i förskola – filmer späckade med kommunikation visas
12.00-13.00
LUNCH
13.00-13.15
Nysnö – Det här projektet handlar om symbolstödd nyhetstext på webben
13.15-13.45
TIVOLI – Ett projekt om hur man kan lära sig tecken via datorspel och lekfull interaktion
13.45-14.15
KomHIT – Projektet handlar om att göra vårdmiljön mer tillgänglig för barn med kommunikationssvårigheter och deras familjer
14.15-14.20
Bensträckare
14.20-14.50
Lyssna! med samtalsmatta – Ett projekt om att öka barns delaktighet och självbestämmande kring sin personliga assistans
14.50-15.00
Avslutning och utvärdering
15.00-16.00
Kaffe och projektmingel för den som vill

Här kan du ladda hem programmet som pdf