Dags för FoU-tema 15 november 2013

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema


För fjärde gången bjöd DART till en kostnadsfri dag där vi berättade om våra aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. Intresset har varit stort. Den här gången var vi därför i Jubileumsaulan på Sahlgrenska sjukhuset. Klicka på länkarna för att läsa om projekten som de presenterades den dagen.

Program

09.30-10.00
Kaffe och smörgås
10.00-10.15
Inledning
10.15-10.45
TIVOLI - Senaste nytt om projektet vars syfte är att lära sig tecken via datorspel och lekfull interaktion
10.45-11.15
Föräldrastödsprojektet 16-25 - Ett nystartat projekt om stöd för föräldrar till ungdomar och vuxna i åldern 16-25 år
11.15-11.30
Bensträckare
11.30-12.00
KomHIT utveckling - Projektet handlar om att göra vårdmiljön mer tillgänglig för barn med kommunikationssvårigheter och deras familjer - här rapporterar vi om pågående arbete
12.00-13.00
LUNCH
13.00-13.15
KomHIT forskning - Mer om KomHIT-projektet men nu med fokus på forskningsdelen
13.15-13.45
Appar för kommunikation - Ett projekt som handlar om att samla information om kommunikationsappar för smartphones och surfplattor i ett webbforum - vi berättar om forumets innehåll och utveckling
13.45-14.15
ETNA - Detta EU-projekt handlar om att etablera en bred webbportal för IKT-baserade hjälpmedelsprodukter, tillgängliga lösningar och tjänster
14.15-14.30
Bensträckare
14.30-15.00
Samtalsmatta i förskolan - En studie där två logopedstudenter undersökt om samtalsmatta kan användas för att stödja kommunikation i grupp i förskolan
15.00-15.15
Avslutning
15.15-16.00
Frukt och projektmingel för den som vill

Här kan du ladda hem programmet som pdf