FoU-tema 12 november 2014

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema


Den 12 november ordnade DART enligt tradition en kostnadsfri dag där vi berättade om våra aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. Det blev ett välbesökt och lyckat seminarium, som följdes av ett givande mingel med alla besökare. Nedan kan du ladda hem dagens presentationer i pdf eller ppt-format. 

Program

10.00-10.15
Inledning
INLIFE - Nytt EU-projekt om äldre och demens som DART kommer att ingå i.
10.15-10.45
KomHIT – kommunikationsstöd i sjukvård och tandvård. Senaste nytt från detta spännande projekt – vi visar våra nya fina webb-resurser – bl. a. ett bildstödsverktyg och utvärderingsresultat.
10.45-11.15
Barn som anhöriga – Det här projektet handlar om hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom. I presentationen läggs särskild vikt vid kommunikation.
11.15-11.30
Bensträckare
11.30-12.00
Fjärrkommunikation för personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar – Margret Buchholz berättar om sin pågående intervjustudie där personer med kommunikationssvårigheter intervjuas om hur de använder och skulle vilja använda fjärrkommunikation i sin vardag.
12.00-13.00
LUNCH
13.00-13.15
Utvärdering av ögonstyrd dator – i projektet undersöks vilka arbetssätt, metoder och programvaruanpassningar som används vid utprovning och inträning av ögonstyrning.
13.15-13.45
Appar för kommunikation – Ett projekt som handlar om att samla information om kommunikationsappar för smartphones och surfplattor i ett webbforum – vi berättar om forumets innehåll och utveckling.
13.45-14.15
MASTER – Projektet handlar om texters läsbarhet, textförenkling och möjligheter att förse läsare med individuellt anpassat material.
14.15-14.30
Bensträckare
14.30-14.45
Little steps to true integration – Vi berättar om ett kroatiskt EU-projekt där DART genomfört en mycket spännande utbildning med målsättning att kunna inkludera barn i behov av AKK i förskolan.
14.45-15.00

Glimtar från den internationella ISAAC-konferensen i Lissabon juli 2014.
15.00-15.15
Avslutning
15.15-16.00
Kaffe, frukt och projektmingel för den som vill

Lunch finns att köpa i husets restaurang Postiljonen för 80 kr. På DART kommer det att finnas kaffe, frukt och kaffebröd att köpa till självkostnadspris.

Plats DART, Kruthusgatan 17 6:e vån, Göteborg

Upplysningar Janne Övrevik: 031-342 08 01, Katarina Mühlenbock om innehåll: 0702-78 93 56

Här kan du ladda hem programmet som pdf