Välkommen på FoU-tema på Dart den 16 november 2016

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema


Plats: Föreläsningssal Stammen, Blå Stråket 6, Sahlgrenska sjukhuset.

Anmälan: Anmäl dig till dagen via detta formulär.

Upplysningar: Janne Övrevik: 031-342 08 01

Vi kommer under dagen att berätta om våra olika spännande projekt. Dagen är kostnadsfri och observera därför att ingen förtäring ingår! Kaffe och lunch kan köpas på flera restauranger och butiker på och omkring Sahlgrenska.

De rubriker som är klickbara i schemat nedan går att ladda hem som PDF.

Tyvärr utgår punkten "Nyheter från ISAAC" som tidigare skulle ha varit med och dagen slutar därmed 45 minuter tidigare. Programmets hålltider nedan är uppdaterade.

9.00-9.15


Inledning
9.15-10.00


KomHIT
Ingrid Mattsson Müller, logoped

KomHIT står för kommunikationsstöd i vårdsituationer. Det treåriga arvsfondsprojektet är nu avslutat, men förankringsarbetet inom vården fortsätter. Vi visar de webbresurser som tagits fram på www.kom-hit.se och www.bildstod.se och berättar om utvärderingar som gjorts i tandvård och barnpsykiatri.

10.00-10.30


Bildsamt
Amanda Nyberg, logoped

Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld som startade i februari 2016. Målet med projektet är att med hjälp av bildstöd möjliggöra samtal om våld tillsammans med personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter. Vi berättar om projektet, de resultat som hittills samlats in och hur projektet ska fortskrida.

10.30–10.50


Bensträckare
Kaffe finns att köpa på flera restauranger och butiker på och omkring Sahlgrenska sjukhuset.

10:50–11.20


KomHIT Flykting
Ulrika Ferm, enhetschef

I projektet KomHIT Flykting arbetar man intensivt för att ta fram kommunikationsstöd att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård med människor på flykt. Vi berättar kort om projektet och webbresursen www.kom-hit.se/flykting samt demonstrerar material.

11.20–11:50


Delaktig i Ögonblicket
Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut

Ögonstyrd dator ger nya möjligheter för barn med stora rörelsehinder och utan fungerade tal att kunna kommunicera och samspela med sin omgivning. Men det är både kunskaps- och tidskrävande att få tekniken att fungera i vardagen. Vi har fått medel från Vinnova för att ta fram ett metod- och informationsmaterial samt färdiga programvaruanpassningar för barn i olika åldrar och utvecklingsnivåer. Allt material ska finnas fritt tillgängligt för nedladdning.

12:00–13.00


Lunchpaus
Lunch kan köpas på flera olika restauranger och butiker på och omkring Sahlgrenska sjukhuset.
13.00–13.30


IN LIFE Independent Living Support Functions for the Elderly
Katja Laakso, logoped

IN LIFE är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som görs inom ramen för EU-satsningen Innovations Actions, Horizon 2020. Projektet som avser att förbättra möjligheterna till en självständig och välfungerande vardag för äldre. Den del som ska göras i Sverige fokuserar på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem.

13.30–14.00


Appen ALL på svenska
Katarina Mühlenbock, datalingvist

Katarina berättar om sitt pågående arbete med att anpassa och översätta appen ALL™ (Accessible Literacy Learning) till svenska. ALL är utvecklad i USA av forskarna Janice Light och David McNaughton vid Pennsylvania State University i sam-arbete med Tobii Dynavox. Den innehåller olika övningar med bildstöd för framför allt bottom-up-processer, d v s fonologisk medvetenhet, och har utvecklats med avsikt att stödja elever med icke fungerande tal i sin lästräning.

14.00–14:30


Avslutning
Tid för frågor och diskussion

Här kan du ladda hem programmet som pdf