Välkommen på FoU-tema på Dart den 23 november 2017

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema | Doktorand


Plats: R-Aulan på Mölndals sjukhus

Anmälan: Anmäl dig till dagen via detta formulär.

Upplysningar: Janne Övrevik: 031-342 08 01

Hitta hit: För att komma till R-aulan kan du gå igenom sjukhusets huvudingång rakt fram genom korridoren som sammanbinder byggnaderna och ta vänster när du kommer till den byggnad som har beteckningen R.

Vi kommer under dagen att berätta om våra olika spännande projekt. Dagen är kostnadsfri och observera därför att ingen förtäring ingår! Kaffe och lunch kan köpas på området.

9.00-9.10


Inledning

Vi hälsar välkomna och informerar om dagens program.
9.10-9.50


Bildsamt
Amanda Nyberg, logoped

Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld är ett arvsfondsprojekt vars syfte är att göra det möjligt för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att samtala om våld med stöd av bilder. Projektet har tagit fram material för att ha förebyggande, upptäckande och hanterande samtal om våld. Under föreläsningen visas materialet och vi berättar om våra erfarenheter från projektet.
9.50-10.30


KomHIT Flykting
Projektets medarbetare presenterar

I projektet KomHIT Flykting tar vi fram stöd för kommunikation mellan människor på flykt och personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Vi kommer att visa webbresursen www.kom-hit.se/flykting, berätta om verksamheter som deltar i projektet samt demonstrera nytt material. Presentationen är relevant för alla som arbetar med flerspråkiga personer i behov av stöd för kommunikation.

10.30–10.50


Bensträckare
Kaffe finns att köpa på flera restauranger och butiker på och omkring Mölndals sjukhus.

10:50–11.30


Delaktig på distans för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter
Margret Buchholz, specialistarbetsterapeut och doktorand

Margrets Buchholz presenterar sin pågående forskning om delaktighet på distans för personer med en kombination av kommunikativa och kognitiva svårigheter. Hur fungerar fjärrkommunikation enligt personerna själva och deras stödpersoner? Varför är fjärrkommunikation viktigt? Vad kan göras för att fjärrkommunikation ska kunna fungera bättre i vardagen?

11.30–12:30


Lunchpaus
Lunch kan köpas på flera olika restauranger och butiker på och omkring Mölndals sjukhus.

12:30–13.15


Ögonstyrd dator för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning
Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut

Hur och till vad kan barn med flerfunktionsnedsättning ha nytta av en ögonstyrd dator och vad är det som behövs för att det ska fungera så bra som möjligt? Här presenteras resultatet från en intervjustudie där föräldrar och personal delat med sig av sina erfarenheter.

13.15–13.55


Delaktig i Ögonblicket
Eva Holmqvist, projektledare och specialistarbetsterapeut

Ögonstyrd dator kan ge möjlighet för barn med stora rörelsehinder och utan fungerade tal att kommunicera och samspela med sin omgivning. Men det är både kunskaps- och tidskrävande att få det att fungera i vardagen. Dart har arbetat fram ett metod- och informationsmaterial samt färdigt innehåll i Communicator 5 och Grid 3, för barn . Projektet är nu i sin slutfas, och vi kommer att berätta om projektet och visa material som finns tillgängligt för nedladdning från Darts hemsida.
13.55–14.15


Bensträckare
Kaffe finns att köpa på flera restauranger och butiker på och omkring Mölndals sjukhus.

14.15–14.55


IN LIFE Independent Living Support Functions for the Elderly
Katja Laakso, projektledare och logoped

IN LIFE är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som görs inom ramen för EU-satsningen Innovations Actions, Horizon 2020. Projektet som avser att förbättra möjligheterna till en självständig och välfungerande vardag för äldre. I Sverige har vi deltagit i utvecklingen av webbtjänster som ska stödja och stimulera socialisering och kommunikation. Målgruppen, som också har fått testa och utvärdera, är äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem. Projektet är i sin slutfas och vi kommer att visa webbtjänsterna och berätta om våra erfarenheter.

14.55–15:30


Avslutning
Tid för frågor och diskussion

Här kan du ladda hem programmet som pdf