INdependent LIving support Functions for the Elderly

Start | Om projektet | Vi jobbar i projektet | Webbtjänsterna


Välkommen till projektet In Life!

Här tar vi fram kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem.

Socialt samspel med andra är en fundamental mänsklig aktivitet och spelar en stor roll i vårt dagliga liv, men kan påverkas i takt att vi åldras. Kognitiv nedsättning på grund av t.ex. demens kan påverka kommunikationen på många sätt. Det kan handla om förmågan att förstå och producera tal, eller att påbörja, bibehålla och avsluta samtal på ett sätt som stimulerar sociala relationer.

I projektet har vi tagit fram tre olika webbtjänster, som alla är tänkta att stimulera till samtal och uppmuntra kommunikation och socialt samspel. Du kan läsa mer om webbtjänsterna och se hur du själv kan använda dem under fliken "Webbtjänsterna".