INdependent LIving support Functions for the Elderly

Nyheter | Om projektet | Vi jobbar i projektet | Lathundar


Här hittar du senaste nytt om projektet In Life, där vi bland annat tar fram kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem.

2016-04-27

Varmt tack för det överväldigande intresset och stödet för arbetet med att utveckla samtals- och kommunikationsstöd till personer som har kognitiva nedsättningar!

Projektet är nu inne i ett intensivt skede med teknikutveckling, planering av frågeformulär mm. Vi har kommit så långt att det finns två olika applikationer för surfplattor så gott som färdigutvecklade. Dessa håller på att pilottestas i såväl Linköping som Göteborg. Under våren/sommaren väntas de flesta funktioner i apparna fungera. Gradvis under sommaren och hösten bjuder vi in fler och fler att delta aktivt i projektet. Ett deltagande skulle t.ex. kunna innebära att man får prova en surfplatta med apparna vid ett tillfälle eller under flera veckor, samt att före och efter fylla i några enkla enkäter.

Vi är mycket glada och tacksamma för det positiva gensvar vi fått för projektet! Vi hör av oss med mer information så snart vi kommit till nästa steg och kan bjuda in till deltagande i lite större skala. Med hjälp era erfarenheter så kan vi förbättra möjligheterna till kommunikation för personer som har svårigheter!