Vi söker dig som är nära en person med kommunikativa och kognitiva svårigheter. Du kan till exempel vara familjemedlem, partner, vän, personlig assistent eller annan personal i vardagen.

Känner du en person med kommunikativa och kognitiva svårigheter som kanske använder kommunikationsstöd och som har svårt att skriva och läsa?

Vill du berätta hur du tänker om personens möjligheter att kommunicera i vardagen med hjälp av telefon, sms, e-post och internettjänster? Vill du dela med dig om tankar vad personen skulle behöva? Personen behöver inte använda fjärrkommunikation idag, utan dina tankar om vad som saknas är lika viktiga!

Stämmer detta in på dig så är du välkommen att vara med i vår fokusgruppstudie! Med hjälp av dina och andras erfarenheter så kan vi förbättra möjligheterna till kommunikation för personer som har svårigheter.
Att vara med i en fokusgrupp innebär att i en grupp med ca 4-8 personer diskutera erfarenheter och åsikter om olika frågor, i det här fallet fjärrkommunikation. Detta görs vid ett tillfälle och vi träffas i Göteborg. Innan fokusgruppen har vi ett enskilt samtal där du får information och har möjlighet att ställa frågor.

Du kan läsa mera om projektet under "Läs mer"-knappen här nedanför. Under "Anmälan" kan du anmäla ditt intresse.

Har du frågor kan du kontakta:
Margret Buchholz, doktorand och arbetsterapeut
0707-850276 | margret.buchholz@vgregion.se

Rekryteringen till den här delen av projektet är avslutad, men läs gärna mer om projektet och andra sätt att delta.