INdependent LIving support Functions for the Elderly

Nyheter | Om projektet | Vi jobbar i projektet | Lathundar


IN LIFE är en del av ett EU-projekt som heter IN-LIFE (Innovations Actions, Horizon 2020). Samverkande parter är DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Linköpings Universitet.

Fokus i Sverige ligger på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem. Syftet är också att ta fram verktyg för att stödja socialisering och kommunikation.

Läs mer om projektet på våra FoU-sidor.

Du kan också läsa mer på EU-projektets egna sidor. Texterna är på engelska.