INdependent LIving support Functions for the Elderly

StartOm projektet | Vi jobbar i projektet | Webbtjänsterna


Medarbetare från DART
Ringa E-post
Katja Laakso, projektledare, logoped och med.dr.
katja.laakso@vgregion.se

Margret Buchholz, specialistarbetsterapeut och doktorand

0707-850276 margret.buchholz@vgregion.se

Sandra Derbring, datalingvist och tekniker

sandra.derbring@vgregion.se

Katarina Mühlenbock, datalingvist, fil.dr.

I projektet samverkar vi på DART som svensk projektpartner med Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings Universitet. Medarbetare på CEDER är Christina Samuelsson, universitetslektor och docent, och Anna Ekström, postdoktor.