INdependent LIving support Functions for the Elderly

Om projektet | Vi jobbar i projektet | WebbtjänsternaAvslutande seminariumEnkäter

Före:

Anhöriga: Bakgrundsinformation - anhöriga (digital enkät)

Personal: Bakgrundsinformation - personal (digital enkät)

Användare: Bakgrundsinformation - användare (digital enkät)

Hälsoenkät EQ-5D (för utskrift)

Hälsoenkät EQ-5D - ombudsversion för den som behöver hjälp med att fylla i (för utskrift)

Efter:

Anhöriga: Utvärdering av CIRCA - anhöriga (digital enkät)

Personal: Utvärdering av CIRCA - personal (digital enkät)

Användare: Utvärdering av CIRCA - användare (digital enkät)

Anhöriga: Utvärdering av CIRCUS - anhöriga (digital enkät)

Personal: Utvärdering av CIRCUS - personal (digital enkät)

Användare: Utvärdering av CIRCUS - användare (digital enkät)

Personal: Utvärdering av flerspråkighetsappen MMS - personal (digital enkät)

Användare: Utvärdering av flerspråkighetsappen MMS - användare (digital enkät)

Personal: Utvärdering av IN LIFE App Centre (digital enkät)

Hälsoenkät EQ-5D (för utskrift)

Hälsoenkät EQ-5D - ombudsversion för den som behöver hjälp med att fylla i (för utskrift)

Samtycken och blanketter (för utskrift)

Allmän projektinformation

Informerat samtycke användare

Bevittnat samtycke

Samtycke - personal och anhöriga

Lathundar och manualer (för utskrift)

Ert deltagande steg-för-steg

Så här använder du CIRCA (direktinloggning)

Så här använder du CIRCUS (direktinloggning)

Såhär använder du CIRCA (via App Centre)

Såhär använder du CIRCUS (via App Centre)