Rapport från den tionde kommunikationskarnevalen
Dalheimers Hus, 25-26 maj 2011 - jubileumskarnevalen

25-26 maj firade vår konferens Kommunikationskarnevalen sin 10-årsdag. Temat lydde, med göteborgsvitsig anknytning till jubileet "AKK i ett livsperspektiv". Efter inledning med underbar teckensång av Isabellas kör från Öckerö gick vi direkt bakåt i tiden. Vi fick genom gamla DARTare, habiliterare och firmarepresentanter en genomgång av den fantastiska utvecklingen inom AKK. Härefter kom en rad andra perspektiv att spegals. Årets huvudtalare, Susan Balandin, professor från Australien som flyttat till Norge, slängde oss direkt från historik till framtid och in i den virtuella världen "Second Life". Vi är nog många som kommer att skaffa oss en avatar framöver. Denna presentation ledde naturligt in på Susans nästa föreläsning som handlade om ensamhet - allvarligt ämne - men så viktigt! För ensamhet är ju tyvärr så vanligt och typiskt för personer med funktionsnedsättning. I enlighet med livsperspektivtemat innehöll årets program flera presentationer av personer med kommunikationssvårigheter som själva presenterade sina livsperspektiv. Vår avslutning bestod just av en sådan föreläsning. Thor Sandmel från Norge avslutade på ett alldeles fantastiskt sätt. Thor som fick talarpris på förra årets internationella ISAAC-konferens i Barcelona berättade om sin kamp för att gå i skolan och till slut disputera både i matematik och filosofi. Han förmedlade så många kloka tankar och berörde oss djupt med med sitt föredrag, som han höll med hjälp av sin dator och talsyntes.

Avslutningsvis måste bara sägas några ord om årets fest på Kajskjul 8 - waow vilket jubileumsparty!!! Bäst var givetvis Los Carnevalos och dansen - vilket jympapass. Det här får vi göra till en tradition framöver - det kan inte bara få vara ett jubileums-inpass!  Vi som arrangörer tackar för i år och ber att få återkomma näsat år - temat blir med all sannolikhet Kommunikativ miljö och vi hoppas kunna få hit den inspirerande amerikanskan Carol Goossens!

Gunilla Thunberg, karnevals-moderator

Tillbaka