11:e Kommunikationskarnevalen
SAS Radisson Blu 4-5 juni 2012

Den 4-5 juni följde vi upp förra årets jubileum med den 11:e västsvenska kommunikationskarnevalen. Under två späckade heldagar samsades utställare, föreläsare och besökare under Radisson Blus tak och lät sig inspireras. Årets tema hade titeln “Kom rätt” och fokuserade på rätten och möjligheten till kommunikativa miljöer. Dagarna inleddes med sång och musik och följdes sedan direkt av reflektioner på just rättigheter för personer med funktionsnedsättningar när David Lega utifrån FN-konventionen talade om vikten av tillgänglighet och rätt attityder i alla skeden av livet.

Konferensens huvudföreläsare Carol Goossens äntrade sedan scenen och beskrev entusiastiskt och med många konkreta och handfasta exempel sitt arbete med vad hon kallar för ALgS, Aided Language Stimulation - metoden vi på svenska kallar Pekprat. Hon visade på vilket sätt hon i många år har arbetat med att stimulera språk och kommunikation för barn med funktionsnedsättningar genom att peka på bilder. Hon visade på möjligheterna, fallgroparna och konsekvenserna med att hela tiden arbeta med bilden som ett medel att kommunicera och nå fram. Hon synliggjorde också hur olika det kan se ut beroende på hur avancerade användarna är, om man jobbar hög- eller lågteknologiskt och huruvida man utgår från en förutbestämd situation eller inte.

Precis som vi började med musik, avslutade vi med den, i form av föreställningen “D blir som D blir”. Under festmiddagen på måndagskvällen dansades det dessutom givetvis loss till toner och tecken från Las Doradas. Allra sist ut med mycket klokhet, värme, humor och eftertanke var författaren och pastorn Tomas Sjödin, som berättade med utgångspunkt i sin egen erfarenhet av att leva med två barn med omfattande funktionsnedsättningar. Han knöt an till vårt tema genom att betona rätten, och vikten, av att vila och på så sätt samla kraft och energi till att ta ansvar för det stora uppdrag det är att jobba nära människor.

Emellan dessa huvudpunkter kunde våra besökare välja och vraka mellan en mängd olika spännande seminarier som, bland mycket annat, kommunikativ tillgänglighet och kommunikativa miljöer, rätten att få vara arg, rätten att kommunicera på sjukhus och förstås en hel del inslag kring appar och surfplattor. Vi gick hem från karnevalen med mer kunskap, inspiration och med värme i hjärtat - helt enkelt påfyllda. Vad nästa års påfyllning ska bli är ännu inte klart. Vi funderar på teman som Flerspråkighet och AKK, AKK i familjen och skulle gärna ha hit föreläsare som t.ex. Janice Light. Välkommen med synpunkter och förslag. Till hösten återkommer vi och släpper nyheten om vad det blev!

Sandra Derbring
DART

Tillbaka