Information om 2013 års Kommunikationskarneval

2013 års Västsvenska kommunikationskarneval gick av stapeln 6 - 7 maj i Göteborg och hade temat "Läsa och skriva - nya möjligheter för alla".

Mässan och karnevalen är ett samarbete mellan Dalheimers hus och Eldorado vid Göteborgs stad Social resursförvaltning, Specialpedagogiska skolmyndigheten, DART - Västra Sveriges kommunikations och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, ProVista Frölunda Data AB och ISAAC Sverige.

Nedan finns handouts från de presentationer som hölls på karnevalen. Listan fylls på allt eftersom. Vissa av föreläsningarna filmades också av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Janice Light och David McNaughton

Annika Dahlgren Sandberg

Bitte Rydeman

Monica Reichenberg

Elisabeth Lund Andersen och Hanne Sellaeg

  • LIMM - meningsfylt lesning for elever med autismespekterforstyrrelser og lignende forståelsesvansker

Janna Ferreira

Om inget annat anges är alla filer i pdf-format.
Du kan hämta Acrobat Reader här.