Västsvenska Kommunikationskarnevalen 2016

2016 års Västsvenska kommunikationskarneval gick av stapeln 11-12 maj, och hade temat "Bro över mörka vatten - en konferens om övergångar". Konferensens huvudtalare var Sally Millar, grundare till metoden om kommunikationspass.

Konferensen hölls på Dalheimers hus i Göteborg och erbjöd massor av ny kunskap och inspiration genom föreläsningar, seminarier, möten och kulturupplevelser, samt chansen att träffa utställare från hela landet och testa senaste nytt.

Nedan finns handouts från de presentationer som hölls på karnevalen. Listan fylls på allt eftersom.

Sally Millar

Berth Danermark

Marie Nilsson Nordfors

Ulrika Aspeflo

Johanna Beijer

Sonia Tota och Ulrika Hansson-Andersson

Materialet kring hållbar kommunikation ovan är tillåtet att användas och ändras i av vem som helst. Vid eventuella ändringar ska dock följande rad läggas till: Fritt anpassad efter materialet Hållbar kommunikation utvecklad vid Grundsärskolans Resursteam i Malmö Stad.

Arrangörer:

  • Dalheimers hus
  • Eldorado, Social resursförvaltning i Göteborgs stad,
  • DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • ISAAC Sverige