Kommunikationskarnevalen 2019

Västsvenska kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras varje år. Kommunikationskarnevalens grundtanke är allas rätt till kommunikation. 2019 flyttar Kommunikationskarnevalen in på Leva & Fungera på Svenska Mässan och kommer ha tema: Delaktighet – samtalspartnern som möjliggörare.

Huvudföreläsare

Anna Pella: När du ler stannar tiden

Bo Hejlskov: Lågaffektivt bemötande

Daniel Östlund: Utveckling och lärande i horisontella relationer

Cathy Binger: Communication Partner Instruction in AAC: What Works?

Om vad och för vem?

Karnevalens syfte är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tanken är även att presentera forskning och utveckling inom området för kommunikationsstöd genom både teori och praktisk verksamhet.

Kommunikationskarnevalens målgrupp är personal inom skola, vård och omsorg och övriga som är intresserade av alternativ kommunikation. Karnevalen vänder sig även till privatpersoner. Karnevalen innehåller alltid kulturinslag där deltagarna får ta del av musik, konst, dikter med mera och gärna med kommunikationsstöd på olika sätt.

Program och anmälan

Anmälan till konferensen görs via Kommunikationskarnevalens egen hemsida; www.kommunikationskarnevalen.se.

Där hittar du också det fullständiga programmet.

Arrangörer

  • Eldorado, Social resursförvaltning i Göteborgs stad
  • DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten