Ögonstyrning

Kan man inte använda händerna för att styra datorn med mus och tangentbord finns det många olika alternativa styrsätt att välja på. På senare år har utvecklingen gått fort framåt och ögonstyrning, som förut var ovanligt, har idag blivit ett allt vanligare hjälpmedel. DART har haft en aktiv del i denna utveckling genom att under fyra år delta i COGAIN, ett samverkansprojekt inom EU som rörde ögonstyrning av dator.

Bild på ögonstyrning

Ögonstyrning passar bra för dig som inte kan styra datorn på något annat sätt eller för dig som inte orkar jobba längre stunder eller får ont när du använder andra styrsätt.

På DART finns:

  • Tobii Dynavox i-12
  • Tobii Dynavox i-12+
  • Tobii Dynavox i-15
  • Intelligaze
  • PC Eye till dator och surfplatta med Windows

Andra ögonstyrningar är till exempel:


Vi har stor erfarenhet och vana att prova ut ögonstyrning för personer med stora svårigheter med motorik, kommunikation och kognition och är noggranna med att sy ihop ögonstyrningen med specialanpassningar som passar den enskilde användaren. Vill du ha hjälp med utprovning av ögonstyrning anmäler du dig till DART. Då kan vi hjälpa till med utredning och utprovning. Vi kan också hjälpa till att handleda förskrivare i utprovningsarbetet. Här kan du läsa mera om hur en utredning går till och hur man anmäler sig.

Vill du veta mera om ögonstyrning kan vi ordna en uppdragsutbildning eller komma och föreläsa. Vi kan också ge enskilda visningar på DART.

För mera information är du välkommen att kontakta någon av specialistarbetsterapeuterna på DART, Eva Holmqvist eller Margret Buchholz.

Projekt kring ögonstyrning på Dart - Delaktig i ögonblicket

2016-2017 driver Dart projektet Delaktig i ögonblicket, som syftar till att utforma ett informationsmaterial om metodik och strategier för hur man introducerar och stöttar användning av en ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning.

Materialet inkluderar upplägg i programvaror för förskole- och skolbarn i olika åldrar och faser i användandet, för kommunikation, fritid, lek och lärande. Detta kommer att finnas tillgängligt att enkelt ladda ner från Darts webbplats.

Läs mer