Lättläst om ögonstyrning

Om man inte kan använda vanlig mus finns det andra sätt att styra datorn.
Ett sätt är att styra med ögonen.
DART kan mycket om hur man styr datorn med ögonen.
Vi har tre datorer med olika ögonstyrning.
Den som behöver prova en dator som styrs med ögonen kan få komma till DART och göra det.


Tillbaka