Screeningtest av ögonstyrning

Vet du om att man nu kan komma till DART för att göra en snabb bedömning om ögonstyrning kan vara ett aktuellt styrsätt till dator!

Vi har stor efterfrågan på ögonstyrningsutprovningar och därför har vi valt att erbjuda screeningtest för att snabbare kunna hjälpa fler. Efter erfarenheter från flera års arbete med ögonstyrningsutprovningar vet vi att man ofta kan bedöma om ögonstyrning överhuvudtaget är möjligt genom att prova vid ett tillfälle. En förutsättning är en erfaren bedömare och bra utprovningsmaterial.

Vi riktar oss till barn, ungdomar och vuxna såväl inom som utom regionen som vill ha en första utvärdering om ögonstyrning av dator är en möjlighet.

Hur går det till?

Använd DARTs ordinarie anmälningsblankett – och skriv att det gäller ögonstyrningsscreening. Så snart vi fått in anmälan återkommer vi för att boka tid.

Vi erbjuder ett screeningstillfälle under 1½ timme. Klienten samt anmälare och eventuell följeslagare träffar en specialistarbetsterapeut vid DART. Hos oss finns tre olika ögonstyrningssystem. Vi hinner kanske inte prova alla men provar det/de som vi bedömer är lämpligast. Efter utprovningen kommer vi också att ställa några korta utvärderingsfrågor till klienten. Önskas filmning får du som anmälare gärna använda vår kamera och filma.

Har du några frågor kontakta Margret Buchholz, Eva Holmqvist eller Jan Övrevik.

Kontaktuppgifter hittar du här.