Projektet Appar för kommunikation - ett webbforum


Appar för kommunikation – ett webbforum är ett projekt som finansieras av Arvsfonden. Projektet drivs av DART och Hjälpmedelsinstitutet (HI) i samverkan med Autism- och Aspergerföreningen, RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) och FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning).

Projektets övergripande mål är att öka och samla kunskap om hur smarta telefoner och surfplattor kan anpassas med appar för att ge stöd i vardagen för personer med kommunikativa svårigheter.

Projektet har skapat ett webbforum som samlar appar för kommunikation och styrsätt för smarta telefoner och surfplattor. Forumet är öppet för alla och bygger just på att många skriver om och tycker till om appar. Forumet finns på: www.hi.se/kommunikationsappar

Nu arbetar vi med att samla information och kunskap att fylla forumet med. Det gör vi genom att träffa och stödja två olika grupper som arbetar på olika sätt.

I användargruppen ingår personer som själva använder kommunikationsstöd och som vill prova olika appar, surfplattor, smarta telefoner och styrsätt i sin kommunikation. Vi stöttar dessa personer och deras nätverk med utprovning och rådgivning om appar för kommunikation. Till användargruppen rekryteras ett mindre antal personer med olika typer av funktionsnedsättning och kommunikationssvårigheter. Denna grupp sätts samman i samråd med brukarorganisationerna.

För nätverksgruppen ordnar vi gruppträffar för erfarenhetsutbyte. Här vänder vi oss till personer som kommer i kontakt med användare av kommunikationsstöd. Vid ett par träffar diskuterar och inspirerar vi varandra kring appar för kommunikation. Detta arbete pågår nu och kommer att redovisas i projektets slutrapport.

Vi är med i projektet

Margret

Ingrid

Maria

Margret Buchholz
Ingrid Mattsson Müller Maria Olsson

arbetsterapeut,
projektledare

logoped logoped

Kontakta oss

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta projektledaren
Margret Buchholz | 031-342 08 06 | margret.buchholz@vgregion.se