Avhandlingar och forskarpublikationer

Publikationer | Magisteruppsatser | Avhandlingar och forskarpublikationer


Thunberg, G. (2009). Vägen till språket - om tidig kommunikationsutveckling, funktionsnedsättning, spegelneuron, arv och miljö

Thunberg, G. (2008). Dinosaurie på DART - Kommunikationshjälpmedel i ett historiskt perspektiv. Uppsats i doktorandkurs i kognitionshistoria.

Thunberg, G. (2008). Talsyntes som stöd för personer med autismspektrumstörning. Uppsats i doktorandkurs i datalingvistik.

Thunberg, G. (2008). Vad vet vi om livskvalitet hos barn med kommunikationssvårigheter och i förhållande till AKK-insatser? Uppsats i doktorandkursen Livskvalitet i olika perspektiv.

Mühlenbock, K. (2013). I see what you mean. Doktorsavhandling.

Thunberg, G. (2007). Using Speech-generating Devices at Home (sammanfattning). Doktorsavhandling.

Ferm, U. (2006). Using Language in Social Activities at Home. Doktorsavhandling.