Metoden Samtalsmatta

Svensk version av TalkingMats

Samtalsmatta gör det möjligt för personer i olika åldrar och med olika typer av kommunikativa och kognitiva svårigheter att uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande. Samtalsmatta gör att man kan tänka på saker på nya sätt och reflektera över vad man själv tycker. Metoden kan användas i olika situationer, verksamheter och miljöer. Samtalsmatta är inte ett personligt kommunikationshjälpmedel utan används när man vill veta vad en person tycker om något speciellt.

En samtalsmatta består av en matta (t.ex. en dörrmatta) och tre olika uppsättningar med bilder. Bilder för en visuell skala, bilder för samtalsämnen och bilder för frågeställningar som relaterar till samtalsämnet. Genom att ställa öppna frågor kring ämnen som är relevanta för personen, och genom att låta henne eller honom placera bilderna av frågeställningarna i förhållande till en visuell värderingsskala som sitter på mattan, får man en tydlig bild av vad personen tycker och tänker om olika saker.

Hämtat ur "Samtalsmatta - Svenska erfarenheter av metoden".

DART, som är västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, anordnar 2-dagarskurser i metoden samtalsmatta (Talking Mats). DART har licensierade utbildare genom Talking Mats Centre i Skottland och deltagarna får licens efter fullföljd kurs. Se vårt ordinarie kursprogram här. Är ni en grupp som vill ha utbildning organiserar vi även uppdragsutbildningar.

Du kan läsa mer om metoden på hemsidan för Talking Mats Centre i Skottland.

Läs mer

Projekt samtalsmatta

Kurser på DART

Rapporten om samtalsmatta