Bild på utprovningBild på utprovning

Välkommen till DART!

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om Dart och vem som kan anmäla sig till oss.

Anmäl dig till Darts adressregister för att få våra utskick om kurser och andra aktiviteter.


Just nu

2017-02-12
Denna månad avslutar vi projektet IN LIFE som har fokuserat på äldre med demens. Det har varit tre intensiva år då vi utvecklat och utvärderat webbtjänster som syftat till att underlätta och kommunikation och socialisering. Ett stort tack till alla som på något sätt varit engagerade i projektet, varit med och testat, kommit på våra visningstillfällen och hört av sig till oss! Det har betytt mycket för projektets genomförande!

2017-02-08
2018 års västsvenska kommunikationskarneval äger rum den 7-8 maj. Nu finns hela programmet ute!

2018-02-08
Dart är en av vinnarna i PTS utlysning "Arbetsmarknad för alla". Projektet har namnet "CallforAll" och syftar till att integrera lösningar för distanskommunikation med talsyntes och symbolanvändning. Den tekniska lösningen görs av nWise i Uppsala och Dart står för användartestningarna. Håll utkik här på vår webb under året för mer information och inbjudan till att vara med och testa! Här kan du läsa pressmeddelandet från PTS.

2018-01-16
Vi söker föräldrar som vill delta i en fokusgrupp! Syftet med fokusgruppen är att diskutera hur ett program som ska förebygga våld kan utformas för användning tillsammans med barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar mellan 7-12 år. Läs hela inbjudan här.


Mer -->

Rätten att kommunicera

På Infoteket om funktionshinder i Uppsala har man gjort en film som utgår från Rätten att kommunicera. Filmen bygger på den översättning som Dart har gjort.

LÄS MER OM

Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter
Följ oss på Facebook, Twitter och Sahlgrenskas patientwiki!

bildstod-badge

Appstöd.se

Gör dina egna bildstöd och sök efter appar i våra webbresurser

komhit-flykting_400_01

Kommunikationsstöd för människor på flykt

TAKK för språket

AKK finns på många språk!

rätten att kommunicera

Dart står för rätten att kommunicera. Klicka på bilden för att läsa mer.