DART ställer ut på Mötesplats Funktionshinder 17-18 april
Mötesplats Funktionshinder är till för anställda inom verksamhetsområde Funktionshinder i Göteborgsregionen. Det kommer pågå utställningar och seminarier i Eriksbergshallen med syfte att inspirera och informera. Utställningsdelen är öppen för allmänheten. DART ställer ut med projekten AEGIS och Samtalsmatta och Parkinsons sjukdom.

Läs mer på konferensens hemsida

DART presenterar många projekt på Örebrokonferensen HAB2012 17-19 april!

 • Samtalsmatta i skolhälsovården
 • KOMPIS – kommunikation genom pekprat i skolmiljön
 • Föräldrars upplevelser av anpassat bildstöd inom barnsjukvården – KomHIT
 • Kommunikationsstödjande åtgärder och tillgängliggörande av sjukhusmiljön i projektet KomHIT
 • Komm-A projektet – kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi
 • Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet
 • Lyssna med samtalsmatta – en metod för att öka barns delaktighet och självbestämmande kring sin personliga assistans
 • KomFler – anpassning av KomIgång kommunikationskurs till föräldrar som har annat modersmål
 • KomUng – anpassning av KomIgång kommunikationskurs till ungdomar mellan 7-16 år.
 • KomHem – fortsättningskurs till AKKTIV-kurserna KomIgång, KomFler och KomUng.
 • Pratmakaren – uppläsning av textremsor med hjälp av talsyntes

Vi har också en demonstration av applikationer framtagna i projektet AEGIS.

Läs mer på konferensens hemsida
Läs mer i konferensprogrammet

Samtalsmatta vid Parkinsons sjukdom
Datainsamlingen i Parkinsonprojektet pågår för fullt. Tio personer som har Parkinsons sjukdom och anhöriga filmas i samtal om vardagens olika aktiviteter med och utan samtalsmatta. Projektet finansieras av Parkinsonfonden. Läs mer om projektet eller besök oss på utställningen under Mötesplats Funktionshinder

Bildstöd ökar möjligheten för alla barn att komma till tals!
Alla barn oavsett funktionsnedsättning äger rätten att få bli lyssnade på i frågor, som rör dem själva och som rör den egna personliga assistansen. För att möjliggöra rätten till delaktighet i assistansen för barn med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar, har IfA tillsammans med DART tagit fram ett bildstöd. Tillsammans med intervjumetodiken samtalsmatta (Talking Mats) ska bildstödet kunna komplettera IfAs metod Ansvarsfördelningsverktyget, och därmed möjliggöra samtal om assistansen med dessa barn.