David

David är 19 år. Han har ett rörelsehinder och förflyttar sig självständigt med manuell rullstol. Funktion och styrka i hans högerhand är nedsatt. Hans röst är svag och han uttrycker sig enstavigt och med otydligt tal. Han har också svårigheter med att uppfatta vissa delar av talat språk. Pekar på en bokstavstavla för att förtydliga sitt tal och assistenten fungerar som tolk.

David har vissa problem att komma ihåg och komma igång med olika aktiviteter. Hans assistent brukar få påminna honom och hjälpa honom igång. Han har inget bra sätt att planera sin tid.

Vi föreslår följande för att underlätta en mer självständig kommunikation för David:

Hårdvara:
Samsung Galaxy Tab 3, 10’’

Tillbehör:
Belkin-skal och skärmskydd i plast

Tillbehör:
BJOY ”Hand C” joystick

Tillbehör:
USB-adapterkabel

Layout på plattans skrivbord:

Närkommunikation

Speech Assistant (gratis), textbaserat och översatt till svenska. Färdiga ord och fraser kan läggas till och profilen kan delas via epost eller Dropbox. Här finns den svenska översättning som DART har gjort att ladda hem.

Type and Speak (gratis) läser upp den text man skriver, då man trycker på ”Speak”-knappen.

Google Översätt (gratis).  Med hjälp av tangentbordet kan han skriva in egen text på valfritt språk och få den översatt. Kan sedan få texten uppläst på båda språken. Det finns också en funktion för att få hjälp med att översätta färdiga texter. Genom att fotografera texten med sin platta, går det att få den översatt och uppläst.

Textinmatning:
SwiftKey tangentbord för att kunna skriva med svepande rörelser. Nedladdad svenska ger bra ordförslag och bidrar ytterligare till uppsnabbning och förenkling. Man kan också aktivera samma funktion på det inbyggda tangentbordet på en Android-platta.

Allmänt om tillgänglighet i Android-plattor

Uppläsningsfunktion:
Acapela talsyntes med rösten Kal som kopplas till både Speech Assistant och Type and Speak

Fjärrkommunikation

(Gratis) Hangouts, som kan användas både för textmeddelanden, röstsamtal och videosamtal.

(Gratis) Facebook för förströelse och för att hålla kontakt med nära vänner och mer avlägsna bekanta.

(Gratis) Gmail för längre meddelanden och för att ha en epostadress att ange vid registrering i andra appar. De flesta appar kräver en epostadress.

Tidshjälpmedel:
S Kalender (Samsungs egen) ger möjlighet till påminnelser av olika slag och att ha dagsvy som widget. Kalendern innehåller en del bilder som kan läggas till händelserna för att förtydliga och göra händelserna lätta att hitta.

Metodik och träning

David behöver träna att använda dessa nya hjälpmedel, eftersom han inte är van att vara helt självständig i sin kommunikation. Han har tidigare alltid haft någon som tolkar för honom och har inte behövt stava hela ord och meningar, utan någon har alltid hjälpt honom genom att gissa efter några bokstäver. Han tycker om att använda detta sätt, eftersom det gör kommunikationen snabb och flytande. Han är inte heller van att alltid säga till om han inte förstår, utan låter det passera, vilket ibland leder till missförstånd.

David och hans assistent sätter av en timme varje dag för att träna kommunikationsstrategier och närkommunikation med surfplattan. De använder sig av rollspel och får introduktion och handledning av Davids logoped.

När David använder Google Översätt, behöver han hjälp att fotografera med plattan, då det krävs tvåhandsfattning och god precision för fokusering.

Omgivningen

Till en början kan David behöva lite påminnelser om att använda sin surfplatta för att underlätta kommunikationen. David bestämmer själv tillsammans med några utvalda hur han vill att de ska påminna honom. De diskuterar också på vilket sätt och i vilka situationer han kanske inte vill bli påmind.