Ebba

Ebba är 27 år. Hon har autism och måttlig utvecklingsstörning. Hon pratar och tecknar, men både tal och tecken är otydliga. Omgivningen kan en del tecken men skulle behöva använda det mer och i fler situationer. Ebba använder bildkartor och scheman sedan innan. Det har främst varit ett ordförråd anpassat till olika aktiviteter. Hon är väldigt intresserad av kläder och jobbar i en klädaffär några förmiddagar i veckan.


Vi föreslår följande för att underlätta en mer självständig kommunikation för Ebba:

Hårdvara:
iPad Air

Tillbehör:
Griffin Survivor-skal
Närkommunikation:

För att kunna samtala med omgivningen i olika situationer, speciellt på arbetet behöver Ebba en röst för att göra sig hörd. Ebba är van vid att peka på sina papperskartor med bilder, så hon lär sig snabbt hur hon ska använda sin surfplatta på motsvarande sätt. Handledaren på arbetsplatsen gör en anpassning i Widgit Go med Widgit-bas och en Acapelaröst, som passar för Ebbas arbetsliv och med fokus på fraser som ofta förekommer, både med kunder och med kollegor.

Ladda hem vår anpassning i WidgitGo om att arbeta i en klädaffär. För att få in anpassningen i din app klickar du på länken på en enhet där du är ansluten till, eller kan logga in på Dropbox. Spara den i mappen Apps - WidgitGo, så kan du importera den inifrån appen. Det krävs att du har länkat WidgitGo med Dropbox för att det ska fungera. Titta på vår app-sida för en mer utförlig beskrivning av hur man gör för att ladda hem.

Instruktion till WidgitGo

Baka kladdkaka

Individanpassade upplägg

Fotokalendern används av Ebba själv för att med foton kunna dokumentera sin dag. Foton i kalendern hjälper Ebba att ha en röd tråd genom veckan och aktiviteter hon gjort. Ebba tycker även om att ta kort på kläder som hon gillar och gå tillbaka och titta på dessa vid senare tillfälle.

Fotokalendern (6:59)
Tidshjälpmedel och tydliggörande

Explain everything är som en interaktiv whiteboard. Man kan lägga till egna existerande foton och videosnuttar eller ta nya. Här finns alla Ebbas foton på kläder samlade. Dessutom kan man rita, skriva, färglägga och mycket annat. Appen kan användas för att ta reda på vad Ebba tycker om saker och ting genom att använda ytan för gemensamt fokus eller liknande samtalsmatta. Om iPadens foton och videos är sorterade i album blir det enklare att hitta det man vill prata om. Man kan spara sitt projekt, så man kan gå tillbaka till det senare och man kan också skicka iväg det i olika format till många olika plattformar och medier (vissa mejlsystem kan dock blockera e-post från denna app).

Instruktionsfilm på engelska (3:24)

Timstock används först för att Ebba ska veta hur länge hon ska behöva vänta inför en aktivitet och sedan ställer assistenten om tiden beroende på hur länge aktiviteten sedan ska utföras.  På morgonen och kvällen används den flitigt, allt från tandborstning i 2 minuter till att vänta på taxin. Under arbetsdagen används den främst för att veta hur lång fikarasten är.

Tidshjälpmedel - Timstock (2:41)
Fjärrkommunikation

FaceTime används för att ringa föräldrarna och ledsagaren. När Ebba använder FaceTime kan hon se kroppsspråket och de tecken personen använder till henne. Ebba kan också själv göra sig bättre förstådd via telefonen när samtalspartnern ser hennes tecken.

Att skicka SMS med emojis och Phraseboard (ord, fraser och bilder) gör att Ebba snabbt kan meddela sig till andra utan att behöva skriva längre texter. Ledsagaren tycker om att använda FaceTime och sms i fjärrkommunikationen med Ebba och tar ansvar för att spara användbara fraser i Phraseboard.

Instruktionsfilm på engelska (men utan tal) (0:29)


Omgivningen

Omgivningen har en varierande kunskap om tecken som AKK. Personalen på boendet och kollegorna på arbetet använder sig av lexikon med tecken via appen Spread the Sign. Appen är gratis och den finns både till iOS och Android vilket gör att de flesta har möjlighet att ha appen i sin egen telefon. Detta underlättar för alla i Ebbas närhet att hitta rätt tecken snabbt. På så sätt kan de utöka både sitt eget och Ebbas förråd av tecken, som passar i olika miljöer och situationer.

Metodik

Eftersom en del av Ebbas problem är HUR man använder språket väljer hennes handledare att kategorisera ordförrådet i Widgit Go. Hon lägger de fraser som passar bäst att använda med arbetskamraterna på vänster sida. De får gul bakgrundsfärg. Fraser som kan passa till kunderna blir blå och ligger till höger. Sådant Ebba kan säga till alla ligger i mitten och har grön bakgrund. Ansvarig personal på boendet och handledaren på arbetsplatsen kan lägga till nya bilder som behövs i anpassningen. De ansvarar för att Ebba har ett tillräckligt stort ordförråd och att det uppdateras efter behov. För att vara samtalsmodeller och se att det är ett fungerande kommunikationssätt använder personal och handledare Widgit Go i sin kommunikation till Ebba. Som komplement till talet och bilderna används tecken som AKK.