Stina

Stina är 8 år och går i klass 2. Hon har inget funktionellt tal, men är mycket kommunikativ. Helst vill hon prata med munnen, men då hon inte gör sig förstådd använder hon kommunikationskartor uppbyggda med blissymboler och lite bilder. Kartorna är organiserade efter olika teman, vilket gör kommunikationen ineffektiv, då Stina har mycket att säga. Det är svårt att förutspå vad hon vill säga och därför svårt att bygga en fast vokabulär.

Stina har stora svårigheter att använda sina händer funktionellt. Förflyttar sig självständigt i elrullstol eller blir körd i manuell rullstol. Hon pekar mycket grovt på sina kommunikationskartor. Samtalspartnern får hjälpa till genom att ge muntliga alternativ och Stina får bekräfta. Hon har en bärbar dator med inbyggd ögonstyrning och programmet Tobii Communicator. I den har hon också temabaserade kartor. Hon och hennes omgivning tycker den är för klumpig att ha med i vardagen och att fästa på den förhållandevis lilla rullstolen. De skulle vilja använda en surfplatta istället.

Androidplattor och iPads har vissa möjligheter till alternativa styrsätt, men inte för ögonstyrning. Att välja ett annat alternativ för Stina skulle inte hjälpa henne att bli effektiv, på grund av hennes stora begränsningar i sin viljemässiga motorik. Dessutom behöver hon ett avancerat program, som hon kan växa med och som har många olika funktioner. Av den anledningen väljer vi en surfplatta som är en fullvärdig dator med möjlighet att köra kompletta datorprogram i.

Vi föreslår följande för att underlätta en mer självständig kommunikation för Stina:

Hårdvara:
Windows 8-platta

Styrsätt:
Ögonstyrningsenheten PC Eye Go

Programvara:
Tobii Communicator 4

Tillbehör:
Väska till surfplattan

Tillbehör:
Daessyfäste för montering på rullstol


Närkommunikation


Temakartorna som finns sedan tidigare

Standardblisskarta från habiliteringens logoped (från Bliss Online eller SPSM), samt plastmapp till blisskartan

Laserpeklampa Lumos

Stort upplägg i Tobii Communicator med bliss, bilder, talsyntes, bokstavstavla med ordprediktion, färdiga fraser och frågor.

Fjärrkommunikation

Skype och e-post kopplat via Communicator

Metodik och träning

Stina kan en del blissymboler men för att komma vidare språkligt och kommunikativt får hon nu tillgång till hela standardblisskartan med cirka 500 ord. Stödpedagog, elevassistent och klasslärare har gått blisskurs och stödpedagogen ansvarar för att Stina utvecklar sitt ordförråd med hjälp av bliss. Klasskamraterna, som tycker bliss är ett spännande språk involveras och Stina leder aktiviteten ”Veckans blissord”. Ibland har de frågesport runt blissorden på standardblisskartan. På det sättet lär sig både Stina och omgivningen att hitta på kartan.

Habiliteringens logoped har förskrivit ett abonnemang på tjänsten Blissonline (SPSM) till Stina. Både familjen och skolan kan utnyttja denna tjänst. På Blissonline kan man hämta enstaka symboler, göra nya kartor och redigera Stinas standardkarta med ett begränsat antal nya ord. Man kan också slå i lexikon och få veta varför blissorden ser ut som de gör. Lexikonfunktionen använder läraren ibland för att förklara begrepp för alla sina elever.

Laserpeklampan, som kan fästas på glasögonbågar, diadem eller liknande är inte så lätt att använda till en början. Stina får träna hemma med familjen på att peka på saker hon vill ha, personer och andra större ytor. Habiliteringens arbetsterapeut hjälper till att hitta en bra vinkel på lampan och så småningom bra läge och fäste för kommunikationskartorna. Stina tränar på att peka på mindre och mindre föremål, för att så småningom kunna pricka rätt på kartorna.

I Communicator får Stina ett upplägg, som hon efterhand ska kunna lära sig att använda med både hela fraser, bliss och bokstäver för att kommunicera. Dessutom ska hon kunna använda programmet för epostkommunikation och videosamtal. För att snabba upp kommunikationen finns en del startfraser, som kan fyllas på med ord som passar för stunden. Eftersom Stina älskar att titta på fotboll har hon en samling fraser med inspelat tal, som passar att ropa under matchen.

Video: Lianna Bryant använder ögonstyrning för att styra datorn (engelska)

I blisskartan finns möjlighet att ändra de grammatiska formerna om man vill, men den går också bra att använda utan korrigeringar. Träning att göra grammatiska korrigeringar får Stina av stödpedagogen i skolan i anslutning till annan blissträning. Bokstavstavlan, som ljudar den bokstav som aktiveras kan Stina sitta hemma och experimentera med och också prova de ordförslag hon får. Läraren använder också denna resurs i arbetet med Stinas läs- och skrivinlärning.

Pedagogiska programvaror för pågående läs- och skrivutveckling installeras i stationär dator på skolan och ögonstyrningsenheten PC Eye flyttas över till denna, då Stina ska arbeta en längre stund.

Video: 6 steg för inlärning av ögonstyrning (engelska)
Läs mer här om inlärningskurvan och hur man medvetet kan arbeta upp sina färdigheter i att styra datorn med ögonen.

Omgivningen

I skolan ansvarar Stinas stödpedagog för att Stina alltid har sina kommunikationshjälpmedel till hands. I vissa situationer passar papperskartor bättre än surfplatta och tvärtom.  Alla vuxna tänker på att vara goda förebilder för barnen och är noga med att uppmärksamma när Stina vill säga något och då ge henne tillfälle till det. Om tiden är allt för knapp talar de om att de sett att hon vill säga något och frågar om hon kan vänta, som de gör med de andra barnen. Stödpedagogen har till uppgift att hjälpa Stina att i så fall hålla kvar tanken och ber henne ge en ledtråd till det hon vill säga.

Video: Småprat med AKK (engelska)

Stödpedagogen och familjen ansvarar för att anteckna nya ord och begrepp som behöver läggas till i hjälpmedlen. Familjen och några personer från skolan får utbildning i programvaran Tobii Communicator. De gör upp om vem som ska ansvara för att lägga in det nya.

Video: Redigera snabbt i Communicator