Sven

Sven är 66 år och har afasi, efter en stroke för 7 år sedan. Han lever tillsammans med hustrun. Tillsammans har de 2 barn och 3 barnbarn. Det är fortfarande svårt för Sven att hitta ord, vilket ibland leder till missförstånd och att han undviker att säga så mycket. Han har stora svårigheter att läsa och skriva.

Sven är en aktiv person som varit engagerad i den lokala skytteföreningen i många år. Han upplever att det är jobbigt att prata bland mycket folk men i skytteklubben känner han sig motiverad trots sina kommunikationssvårigheter. Det han upplever som svårast är att delta i samtal där han kan bidra med sina upplevelser. I skytteklubben är även hans barn och barnbarn delaktiga och han har ett stort intresse i barnbarnens framgångar. Att kunna delta i samtal om poäng och bra tävlingar är mycket motiverande för Sven.


Vi föreslår följande för att underlätta en mer självständig kommunikation för Sven:

Hårdvara:
iPad Mini

Tillbehör:
Targus Versavu-skal
Närkommunikation:

I ett tidigare skede efter skadan förskrev sjukhusets logoped appen Dialog Comai. Denna app användes främst av hustrun och andra i hans närhet för att resonera med Sven kring olika händelser och få fram hans tankar och åsikter. Det var samtalspartnern som drev samtalet framåt och som aktivt flyttade de olika samtalsbilderna. Användningen liknar metoden Samtalsmatta. Denna app används delvis även idag, främst av hustrun när hon vill ha bilder som stöd för det hon vill informera om.

Dialog Comai: Såhär använder du brickorna (1:31)

Efter en tids rehabilitering och spontanläkning förbättrades motorik och språkförståelse, vilket ökade Svens möjlighet och vilja till kommunikation. Svårigheten att hitta ord och att uttala dem finns fortfarande kvar och han behöver nu stöd för en mer självständig kommunikation.

Appen Compass valdes för att prata/fråga om något.  Appen har ett stort utbud av färdiggjorda kategorier anpassat efter intresse, ålder och förmågor. Det var lätt att komma igång med en första anpassning och att tillföra egna ord. Sven började använda den först med personer i skytteföreningen, vid deras träffar för att kunna berätta om de tävlingar han sett och barnbarnens resultat.

I Compass kan Sven också skriva med hjälp av tangentbord, där han får bildstödda ordförslag och kan lyssna på det han skriver. Detta snabbar upp hans skrivande och hjälper honom att återfå förmågan att hitta och använda orden i sitt tal.

Ett exempel på hur Sven skulle kunna använda appen Compass (3:55)
Träning

Gratisappen Grid Player användes till en början för självständig talträning. Sven lyssnade på orden många gånger, upprepade dem, och såg bilden samtidigt.

Tidshjälpmedel och tydliggörande

Timstock är ett tidshjälpmedel som hjälper Sven att hålla koll på tider. Han får vara delaktig på möten i skytteklubben genom att vara ansvarig för mötestid och fikatid på styrelsemöten vilket också gett honom status i föreningen.

Tidshjälpmedel - Timstock (2:41)
Fjärrkommunikation

Skype för att ringa används mycket tillsammans med barn och barnbarn som själva har Skype tillgängligt i sina telefoner.

Skype del 1: Skapa konto samt funktioner i surfplatta (5:32)

Maude som har afasi ringer med Skype (3:51)

Tala markering för att läsa e-post och tidningen fyller en viktig funktion för Svens vardag. Han är intresserad av nyheter och att läsa mailen från skytteklubben är mycket viktigt.

Uppläsning av text: iPhone & iPad (2:25)


Omgivningen

Sven har en stöttande fru och barn men de är inte så teknikkunniga. För att få kommunikationsstödet att fungera i vardagen måste det vara något som är lätt att anpassa, lägga till och använda. Sven och hans fru deltar även i sociala sammanhang med den lokala afasiföreningen. I den föreningen är det fler som använder sig av både Dialog Comai och Compass så Sven kan få stöd av andra användare och kommunicera på lika villkor. Det finns även en arbetsterapeut vissa tider på afasiföreningen som kan hjälpa till när tekniken strular.

Skytteföreningen har varit en stor hjälp i rehabiliteringen för Sven när det gäller kommunikation och delaktighet. Det är en hjälpsam ordförande, tillika god vän som hjälpt Sven att lägga in passande ordförråd i Compass och även sett till att Sven får uppgifter som är meningsfulla i föreningen.

Via intressen och en stöttande omgivning har Sven börjat använda sitt kommunikationshjälpmedel på ett funktionellt sätt.