Använda datorn och surfa

Mycket arbete har genomförts under senare år, och pågår i ökande grad, för att öka tillgängligheten till webbinnehåll och tjänster på Internet för personer med funktionsnedsättningar. Mycket återstår att göra. Här finns en del länkar till resurser på och för webben med inriktning på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, i synnerhet på kommunikationsområdet.

Lek och aktivitet vid datorn

Lek vid datorn (PDF)

Aktiv med dator (PDF)

Tillgängliga webbverktyg

W3C Web Accessibility Initiative: www.w3.org

Specialpedagogiska skolmyndigheten: www.spsm.se

Papunet: www.papunet.net

Symbolnet – SYMBERED: www.symbolnet.org

Pictogram- med mejl: www.pictogram.se

WWAAC-projektet: www.wwaac.eu

Handicom: www.handicom.nl

Widgit: www.widgit.com

Fria webbverktyg

Firefox - webbläsare: www.mozilla.com

Fire Vox – talsyntestillägg till Fifrefox: www.firevox.clcworld.net

Opera – webbläsare: www.opera.com

Oatsoft – webbplats för fri stödjande programvara: www.oatsoft.org

Talsyntes

ViTal: www.frolundadata.se/index.cgi?cmd=Shop&cat=6&ucat=440&prod=138

ToTal: www.elevdata.se/produkter/programmer/5012/default.asp

WordRead Plus: www.svensktalteknologi.se

Infovox Desktop: www.acapela-group.com/corporate/distributors.asp?country=Sweden.