Bild och symbolmaterial - KOMPIS

KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö - är ett projekt riktat till skolor som arbetar enligt särskolans ämnesområden. Målet är att bygga upp en kommunikativ miljö där olika former av AKK ska genomsyra miljön. I projektet har färdiga kommunikationskartor tagits fram för att underlätta för skolor att komma igång med en uppbyggnad av den kommunikativa miljön.

Kartorna finns här för nedladdning i tre olika varianter. För att kunna ladda ner bildmaterialet på den här sidan krävs programmet Communicate InPrint. Det är möjligt att ändra i kartorna utefter behov.

Kartorna är personalens verktyg för att kunna vara tydliga med sin kommunikation till eleven. Eleverna ska alltså ha kvar sina egna kommunikationshjälpmedel, men får naturligtvis använda även dessa pekkartor om de själva tar initiativ till det. Mer om detta finns att läsa här:

Introduktion till pekkartor


Kartorna är tänkta att finnas till hands i skolans alla lokaler - matkartan i anslutning till matsituation, slöjdkartan i slöjdsalen osv.

Bildmaterial för förskola

Kommunikationsknippa förskolemall

Bildmaterial till schema A4-format

Bildmaterial till schema A3-format

Pekpratsunderlägg till spel

Bildmaterial för träningsskola

25-bilders kartor

9+5-bilders kartor

Största kartorna

Vi har också utvecklat en kommunikationsknippa som var och en i personalen kan bära på kroppen i en nyckelknippa vid höften (gärna med utdragbart snöre) eller om halsen.

Kommunikationsknippa särskolemall

Här kan du läsa mer om projektet och här hittar du en pilotutvärdering som gjorts inom ramen för ett magisterarbete i logopedi.