Förebygga och minska utmanande beteende hos personer med kommunikativ funktionsnedsättning

introduktion till ledare eller beslutsfattare inom LSS-verksamhet

Beskrivning

Introduktion till dig som har till uppgift att leda och fatta beslut om insatser till personer med funktionsnedsättning.

Avsedd för

Dig som har till uppgift att leda och fatta beslut om insatser till personer med funktionsnedsättning, i första hand inom LSS-verksamhet, men också inom assistans, skola, psykiatri eller habilitering.

Förkunskaper

Erfarenhet av att leda LSS-verksamheter eller liknande verksamheter.

Kursinnehåll

Med utgångspunkt från Socialstyrelsens rapport går vi igenom evidensunderlag och rekommendationer för hur du i din verksamhet kan nå framgång med att förebygga och minska både utagerande och självskadande beteende.

Förmiddagen syftar till att öka kunskapen om kopplingen mellan kommunikation och utmanande beteende och hur du som ledare kan arbeta vidare i din verksamhet.

Darts modell för att arbeta med både generellt och individuellt kommunikationsstöd/AKK vid utmanande beteende presenteras.

Under kursens slutdel ges förslag på möjliga spår att gå vidare både för dig som är ledare och din personal.

Kostnad

500 kr exkl. moms. Fika ingår.

Tid

8.30-12.30

Datum

Våren 2020 Anmäl dig senast
19 mars 21 februari

Kursledare

Gunilla Thunberg, Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.