Anmälan till kurs på DART

UtbildningVåra kurser | Kursanmälan | Tema | Uppdragsutbildningar


Kursnamn

Kursdatum

Förnamn Efternamn

Om du anmäler dig i yrket, vad har du för befattning?

Arbetsplats

Postadress

Postnummer Ort

Telefonnummer

Epost

Komplett fakturaadress

Här kan du fylla i information som är bra för oss att känna till (allergier, tolkbehov etc)

Refnr

Org.nr/Personnummer
10 siffror + bindestreck. Ex 112233-4455

Om kursavgiften ska betalas av en privatperson, ange personnummer, om kursavgiften ska betalas av företag/organisation/förening, ange organisationsnummer.

En bekräftelse på din anmälan skickas 2-3 veckor före kurstillfället. Anmälan är bindande. Vid återbud efter sista anmälningsdatum faktureras halva kursavgiften. Vi reserverar oss för ändringar av priser, datum eller kursledare.


Ja tack, jag vill få information från Dart om kursverksamhet och andra aktiviteter.

Genom att fylla i och skicka in dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar dem i vårt register. Uppgifterna kommer endast användas för utskick av information eller om vi behöver kontakta dig. De kommer aldrig lämnas ut till en tredje part.