Föreläsningar och presentationer

UtbildningVåra kurser Tema | Uppdragsutbildningar


Här nedan finns de föreläsningar och presentationer vi på DART har gjort på olika konferenser etc. Här finns även föreläsningar och presentationer av personer som inte är anställda på DART men som samarbetat med DART i olika projekt, utbildningar etc. De är sorterade alfabetiskt efter förnamn, och därefter kronologiskt med de nyaste överst.

Ann Ander (Inte anställd på DART)
Presentationer under Komm-A seminarierna
När orden tryter - kommunikationsböcker och afasi. Seminarium för logopeder m. fl yrkesgrupper
När orden tryter - kommunikationsböcker vid afasi. Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok

Anna Carlstrand
Föreläsningar på ID-dagarna i Uppsala 2011
PRAGMA-projektet

Föreläsningar på ISAAC-konferensen Danmark 2011
PRAGMA-projektet

Joana Kristensson (Inte anställd på DART)
Presentationer under Komm-A seminarierna
När orden tryter - kommunikationsböcker och afasi. Seminarium för logopeder m. fl yrkesgrupper
När orden tryter - kommunikationsböcker vid afasi. Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok

Britt Claesson
Föreläsningar på ID-dagarna i Stockholm oktober 2009.
Presentation av PRAGMA-projektet
Presentation av AKKtiv-projektet

Föreläsning Biennalen för specialundervisning och särskola.
AKK i hem och skola en fallbeskrivning
AKK i skolan teori Biennalen 2009
Tecken som AKK Biennalen 2009

Eva Holmqvist
Föreläsning på nationell vuxenhabiliteringskonferens 15 september 2011
Utprovning och introducering av ögonstyrning till dator för personer med svåra rörelsehinder – kliniska erfarenheter

Föreläsning på ID-dagarna i Stockholm oktober 2009.
COGAIN - ett projekt om ögonstyrning

Gunilla Thunberg
föredrag Hökegården 10 nov
KOMPIS - Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

Föreläsningar på Neuropsykiatriska funktionsnedsättnignar på Folket Hus 3 nov 2010
Rätten att kommunicera - redskap och metoder med tyngdpunkt på samtalsmatta
Rätten att kommunicera

Föreläsningar på ISAAC-konferensen Barcelona 2010
The Komm-A model
Intervention models for working with communication books for people with aphasia and their communications partners
AKKTIV - AAC Early Intervention - Evaluation of ComAlong parental course

Föreläsning Regiondag pedagoger 2010
Lek och samspel hos barn med autism

Föreläsning Ågrenska Kommunicera Mera 2010.
Kommunicera Mera

Föreläsning på ID-dagarna i Stockholm oktober 2009.
Att arbeta med kommunikationsbok i grupp

Ingrid Mattsson Müller
Föreläsning Örebrkonferensen Hab2010.
SMS för personer med kognitiva och kommunikativa
funktionsnedsättningar

Margret Buchholz
Diverse föreläsningar
Föreläsning på FKS-dagarna i Stockholm mars 2011
Tidningsartikel om medföreläsare Pelle Andersson
Messa-projektets hemsida

Maria Olsson
Föreläsning på kursen "AKK för Vuxna"
Smartphones och surfplattor som kommunikationshjälpmedel

Mats Lundälv
Föreläsning på nationell vuxenhabiliteringskonferens 15 september 2011
Appar för ”Smartphones” och ”Läsplattor” inom området kommunikation

Föreläsning på ID-dagarna i Stockholm oktober 2009.
Raising the Floor och AEGIS - IT-tillgänglighet för alla

Ulrika Ferm
Föreläsning på ID-dagarna i Stockholm oktober 2009.
Presentation av projektet Samtalsmatta

Presentation på habiliteringsläkarnas regiondag
Presentation av DARTs verksamhet och projekt

Föreläsning på CERTEC 2012
Presentation om samtalsmatta vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom