Utbildningar på DART hösten 2017


Utbildning | Våra kurser | Tema | Uppdragsutbildningar


DART erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin. Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Nedan hittar du DARTs kurser organiserade utifrån följande områden: Kursledarutbildningar i AKKtiv, Kommunikativ tillgänglighet och miljö, Datorprogram, Metoder och Alternativa styrsätt och appar.

Om datumet är rödmarkerat går det inte längre att anmäla sig till kursen.

Kursledarutbildningar i AKKtiv


Våra AKKtiv-kurser syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i kurser för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

AKKtiv KomIgång habilitering
11-13 oktober
pil
AKKtiv KomIgång barnlogopedi 27-29 september
pil
AKKtiv KomIgång påbyggnadsutbildning 30 november-1 december
pil

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

tillganglighet
På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

KOMPIS handledarutbildning:
Kommunikation genom pekprat i skolmiljö
26-27 oktober
pil
Kom igång med kommunikationspass 14 november
pil
Kommunikationsstöd vid utmanande beteende 19-20 oktober
+ 19 januari 2018

pil
Alternativ och kompletterande kommunikation - en grundkurs
17 oktober + 17 november
pil
KomHIT kommunikationsvägledarutbildning:
Kommunikationsstöd i vårdsituationer
18 oktober
pil

Datorprogram

programvaror
På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Communicator 5 grundkurs 10 oktober
14 december
pil
Communicator 5 fördjupningskurs 23 november
pil
Lär dig Widgit Go
24 oktober
pil
Lär dig Predictable
24 oktober
pil
Grid 3 grundkurs 2 oktober
4 december
pil
Grid 3 fördjupningskurs 13 november
pil

Metoder

metoder
På DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Samtalsmatta 6 oktober + 8 november
7 november + 7 december
pil
PODD 12-13 september pil

Alternativa styrsätt och appar

hogteknologi
På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Lär dig använda ögonstyrning!
16 oktober
11 december
pil