Utbildningar på DART våren 2017


Utbildning | Våra kurser | Tema | Uppdragsutbildningar


DART erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin. Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Nedan hittar du DARTs kurser organiserade utifrån följande områden: Kursledarutbildningar i AKKtiv, Kommunikativ tillgänglighet och miljö, Datorprogram, Metoder och Alternativa styrsätt och appar.

Om datumet är rödmarkerat går det inte längre att anmäla sig till kursen. Den är då antingen fullbokad eller inställd.

Kursledarutbildningar i AKKtiv


Våra AKKtiv-kurser syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i kurser för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

AKKtiv KomIgång 15-17 februari
pil
AKKtiv KomIgång barnlogopedi 1-3 mars
pil
AKKtiv KomHem 27-28 april
pil

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

tillganglighet
På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

KOMPIS handledarutbildning:
Kommunikation genom pekprat i skolmiljö
4-5 maj
pil
Kom igång med kommunikationspass 31 januari
pil
Kommunikationsstöd vid utmanande beteende 23-24 februari + 23 maj
pil
Grundkurs i alternativ och kompletterande kommunikation 7 februari + 7 mars
pil
Lek och samspel vid autism 31 mars
pil
Pekpratsmetoden:
Bildkommunikation i kommunikativ miljö
17 mars
pil
KomHIT kommunikationsvägledarutbildning:
Kommunikationsstöd i vårdsituationer
21 april
pil

Datorprogram

programvaror
På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Tobii Communicator grundkurs 28 februari
20 april
pil
In Print 21 februari
2 maj
pil
Tobii Communicator fördjupningskurs 25 april
pil
Grid 3 grundkurs 22 februari
21 mars
pil

Metoder

metoder
På DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Samtalsmatta 31 januari + 8 mars
14 mars + 18 april
5 april + 3 maj
26 april + 24 maj
pil

Alternativa styrsätt och appar

hogteknologi
På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Lär dig använda ögonstyrning! 14 februari
9 maj
pil
Lek och samspel med ögonstyrd dator 16 mars
pil