Utbildningar på DART våren 2019


Utbildning | Våra kurser | Tema | Uppdragsutbildningar


Dart erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin. Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Nedan hittar du Dart kurser organiserade utifrån följande områden: Kursledarutbildningar i AKKtiv, Kommunikativ tillgänglighet och miljö, Datorprogram, Metoder och Alternativa styrsätt och appar.

Om datumet är rödmarkerat går det inte längre att anmäla sig till kursen.

Kursledarutbildningar i AKKtiv


Våra AKKtiv-kurser syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i kurser för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

AKKtiv KomIgång barnlogopedi 20-22 februari pil
AKKtiv KomIgång habilitering 20-22 mars pil
AKKtiv KomIgång påbyggnadsutbildning 4-5 april pil
AKKtiv KomHem 22-23 maj pil

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

tillganglighet
På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

Alternativ och kompletterande kommunikation - en grundkurs 3 april + 8 maj pil
Kommunikationsstöd vid utmanande beteende 17 maj
pil
KOMPIS handledarutbildning:
Kommunikation genom pekprat i skolmiljö
25-26 mars pil

Datorprogram

programvaror
På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Grid 3 grundkurs 25 februari pil
Communicator 5 grundkurs 6 mars pil
Grid 3 fördjupningskurs 8 april pil
Communicator 5 fördjupningskurs 24 april pil

Metoder

metoder
På DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Samtalsmatta 19 februari + 19 mars
10 april + 15 maj
pil
PODD 6-7 februari
25-26 april
pil

Alternativa styrsätt och appar

hogteknologi
På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Lek och samspel med ögonstyrd dator 8 mars
pil
Lär dig använda ögonstyrning! 13 mars pil