AKKtiv KomIgång habilitering - kursledarutbildning

Beskrivning

Denna utbildning vänder sig till personal inom habiliteringen eller liknande verksamhet som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått kursledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett kursmaterial i form av filmer, Power Points, övningsuppgifter och hemuppgifter. Till kursen finns även en kursbok som heter ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”. Om du jobbar på allmän eller barnlogopedisk mottagning eller utredningsteam, anmäl dig istället till kursen AKKtiv KomIgång barnlogopedi.

Avsedd för

Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på habilitering och som har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrakursen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med AKK med barn med kommunikationssvårigheter, gärna i två år.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.

• Genomgång av innehållet i föräldrakursen

• Genomgång av hemsida och USB med material till föräldrakursen

• Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

6 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

09.00-16.00 alla tre dagarna

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Datum

Våren 2020 Anmäl dig senast
19-21 februari Kursen är fullbokad.

Kursledare

Britt Claesson och Sandra Östberg

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.