AKKtiv KomIgång - påbyggnadsutbildning

För kursledare som vill anpassa KomIgång-kursen till skolbarn/ungdomar, flerspråkighet, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning

Beskrivning

Kursen riktar sig till dig som har gått kursledarutbildning AKKtiv KomIgång och som varit delaktig i KomIgång-kurs för föräldrar. Utifrån önskemål om att kunna anpassa kurser efter föräldrars behov och de förutsättningar som finns på den enskilda habiliteringen har vi tagit fram kursledarutbildningen AKKtiv påbyggnad. Den ersätter de tidigare kursledarutbildningarna KomUng som riktar sig till föräldrar som har barn i skolåldern, och KomFler, som riktar sig till föräldrar som har barn som är flerspråkiga. Exempel på anpassningar vi kommer att ta upp är för skolbarn/ungdomar, flerspråkiga familjer, barn med flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och/eller hörselnedsättning. I samband med kursen kommer du att få inlogg till hemsidan med material till föräldrakurserna KomUng och KomFler. Filmer som har tagits fram på kursen får du separat på ett USB.

Avsedd för

Kursledare som vill fördjupa sig och kunna anpassa KomIgång till skolbarn/ungdomar, flerspråkighet, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och/eller hörselnedsättning. Den vänder sig också till dig som vill hålla i någon av kurserna KomUng, KomFler, KomIgång syn eller KomIgång flerfunktionsnedsättning. Föräldrakurserna ska ledas av två personal varav en logoped.

Förkunskaper

Du har gått kursledarutbildning AKKtiv KomIgång habilitering och varit kursledare för en eller flera föräldrakurser AKKtiv KomIgång.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling och AKK vid olika funktionsnedsättningar och åldrar. Samtal utifrån inläst material.

• Erfarenhetsutbyte

• Anpassa KomIgång-kursen för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter utifrån olika behov

• Kursmoment och kursmaterial till KomUng-kursen & KomFler-kursen

• Lek eller aktivitet? Samtal kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar

• AKK på modersmålet. Samtal kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar

• Filmanalys & gruppuppgifter

Kostnad

5 100 kr exkl moms, kaffe och lunch ingår. I kurspriset ingår också kursledarmaterialet till KomUng och KomFler.

Tid

9- 16.30 båda dagarna

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se/kursledarutbildning. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Datum

Våren 2020 Anmäl dig senast
4-5 mars 7 februari


Kursledare

Britt Claesson och Sandra Östberg

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.