Att göra och använda bildstöd i vården - grundkurs

Beskrivning

Denna halvdagskurs ger kunskap om hur du som vårdpersonal kan underlätta kommunikationen med patienter. Det kan handla om patienter som pratar andra språk än svenska, har en funktionsnedsättning eller helt enkelt oro som kan påverka kommunikationsförmågan. Med hjälp av bildstöd – bilder med enkel text på svenska och andra språk - kan vårdpersonal enklare kommunicera och skapa bättre kontakt med sina patienter. På kursen får du bekanta dig med bildstöd för olika situationer inom hälso- och sjukvård och tandvård. Kursdeltagarna får med sig en modell för att kunna införa kommunikationsstöden i sin verksamhet och vägleda sina arbetskamrater i att använda dem.

Avsedd för

Anställda inom hälso- och sjukvård och tandvård, som möter personer i behov av kommunikationsstöd

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

  • Kort bakgrund och teori
  • Instruktion och träning i att hämta, anpassa och tillverka bildstöd i bildstod.se
  • Övning i att använda bildstöd


Kostnad

975 kr. Fika ingår.

Tid

14.00-17.00

Datum

Våren 2020 Anmäl dig senast
26 februari 31 januari


Kursledare

Ingrid Mattsson Müller

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.