Elevassistenten som kommunikationsstödjare


Beskrivning

För att uppnå delaktighet och lärande krävs en fungerande kommunikation. Dessutom är det en mänsklig rättighet att få kommunicera. För barn och elever med funktionsnedsättning har personer i omgivningen ett omfattande ansvar för att kommunikationen ska fungera. I den pedagogiska miljön är elevassistenten ofta den som tillbringar mest tid tillsammans med barnet/eleven och därför har assistenten en särskilt viktig roll när det gäller att stödja kommunikationen. För att alla barn och elever ska få sina kommunikativa rättigheter tillgodosedda krävs därför att elevassistenter har grundläggande kunskaper om AKK och kommunikativa strategier.

Avsedd för
Kursen riktar sig särskilt till dig som arbetar som assistent i pedagogisk miljö såsom skola, särskola eller förskola. Kursen är tänkt att stärka dig i din roll som kommunikationspartner till barn och elever som använder och behöver AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Innehåll

  • Grundkunskaper om kommunikation och AKK
  • Kommunikativ miljö
  • Tips på hur kommunikationen kan stödjas i den pedagogiska miljön
  • Filmexempel

Kostnad
1875 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår

Tidsåtgång
09.00-16.00

Kursledare
Helena Molker-Lovén

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.