Grid 3 - grundkurs

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva text, SMS:a, skicka och ta emot e-post Beroende på vad användaren har för funktionsförmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller genom touch.  Du som anpassar innehållet kan utgå från färdiga paneler eller skapa helt nya paneler.

I denna grundkurs går vi genom inställningar, befintliga paneler, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna paneler och anpassningar.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

  • Inställningar i programmet
  • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
  • Diverse tips

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

10:00-16:00

Datum

Våren 2019 Anmäl dig senast
25 februari
13 maj
25 januari
26 april

Hösten 2019 Anmäl dig senast
7 oktober 6 september

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.