Grid 3 - fördjupningskurs

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna fördjupningskurs riktar sig till dig som vill komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Grid 3 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Grid 3 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Grid 3.

Kursinnehåll

Kombination av föreläsning och workshop då du kan få stöd i anpassningsarbetet. Exempel på funktioner som tas upp i föreläsningen:

  • Ljud och video
  • Kamera och foton
  • Datorkontroll (styra andra program, t.ex. webbläsare, Skype, skrivprogram)
  • Grammatiska funktioner, ordprediktion, ordlistor och lexikon
  • E-post och SMS
  • Omgivningskontroll (styra andra saker, t.ex. lampor och TV)

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

10:00-16:00

Datum

Hösten 2018 Anmäl dig senast
19 november 19 oktober

Våren 2019 Anmäl dig senast
8 april 8 mars

Kursledare

Jesper Persson, Picomed och Anna Nilsson, Dart

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.