Grid 3 - fördjupningskurs

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna fördjupningskurs riktar sig till dig som vill komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Grid 3 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Grid 3 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Grid 3.

Kursinnehåll

Kombination av föreläsning och workshop då du kan få stöd i anpassningsarbetet. Exempel på funktioner som tas upp i föreläsningen:

  • Ljud och video
  • Kamera och foton
  • Datorkontroll (styra andra program, t.ex. webbläsare, Skype, skrivprogram)
  • Grammatiska funktioner, ordprediktion, ordlistor och lexikon
  • E-post och SMS
  • Omgivningskontroll (styra andra saker, t.ex. lampor och TV)

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

10:00-16:00

Datum

Våren 2019 Anmäl dig senast
8 april Anmälan är stängd

Hösten 2019 Anmäl dig senast
25 november 25 oktober

Kursledare

Jesper Persson, Picomed och Anna Nilsson, Dart

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.