Kommunikationsstöd vid utmanande beteende - introduktionskurs

Beskrivning

Under kursen får du en förståelse för sambandet mellan utmanande beteende hos personer med funktionsnedsättning och kommunikationssvårigheter.

Avsedd för

Personal och närstående som möter personer med kommunikationssvårigheter och utmanande beteende.

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

Med utgångspunkt från Socialstyrelsens rapport går vi igenom evidensunderlaget för hur vi kan nå framgång med att förebygga och minska både utagerande och självskadadande beteende. Darts modell för att arbeta med både generellt och individuellt kommunikationsstöd/AKK vid utmanande beteende presenteras. Du får exempel utifrån fall och genom att se film.

Kostnad

2050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

9-16

Datum

Hösten 2018 Anmäl dig senast
14 november 12 november

Våren 2019 Anmäl dig senast
17 maj 12 april

Kursledare

Gunilla Thunberg

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.